onsdag 17 februari 2010

Release av Paletten # 278: Censur och konsensus

Paletten gräver sig djupare ner i kontroverserna

Paletten följer i sitt nya nummer Censur & konsensus upp höstens uppmärksammade utgåva om kontroverser inom konsten. Denna gång riktas sökljuset mot storpolitiken och konstnärers reaktioner på Bush-eran, Sovjetimperialismen och nazismen.

Numret ger en fyllig presentation av Madeleine Hatz, svensk konstnär i New York, som givit poetisk terrorism ett ansikte med sin politiska aktivism och illegala aktioner i det offentliga rummet.

Peter Ekström berättar om Härlig är jorden, en sovjetkritisk utställning från 1980 som förtigits av svenska museer och institutioner. Verken kretsade kring Sovjetunionens ockupation av Afghanistan och häcklade svenska vänsterintellektuella som engagerat sig mot Vietnamkriget men förblev tysta om Sovjets övergrepp.

»Härlig är jorden gisslade på ett skoningslöst sätt den svenska vänsterns passiva hållning mot Sovjet. Få av de som stått på barrikaderna mot USA:s invasion av Vietnam höjde skarpa röster mot Afghanistankriget.«

I numret talar även Erik Berggren om konstnärens betydelse för historieskrivningen. Han är konstnärlig ledare för Museet för glömska i Norrköping och curator till Våra krossade amerikanska hjärtan. Paletten presenterar ett urval verk från utställningen, däribland Åsa Sjöströms psykedeliska och kulturkritiska film America, America från 1972.

Författaren och teologen Torsten Kälvemark diskuterar diasporans existensiella villkor speglade i Ingolf Kaisers konst och Richard Sangwill skriver om en för många okänd konststrid i början av 1900-talet. Konstnären och författaren Johanna Ekström medverkar med I väntan på språket, ett verk i bild och text, som skapats exklusivt för Paletten.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i numret som släpps på konstmässan Supermarket i Stockholm den 19 februari!

Supermarket är en konstnärsdriven internationell konstmässa som äger rum på Kulturhuset i Stockholm 19-21 februari. Palettens monter hittar ni på våning fem, mitt i mässan i anslutning till Celsing-trappan. I montern medverkar konstnären och författaren Johanna Ekström samt konstnären Love Antell med verk kopplade till Paletten. Samtal med Johanna Ekström, Torsten Jurell, Love Antell, Medeline Hatz och Simka kommer även att hållas i montern.

Vi är på plats fredag kl 12-22, lördag kl 11-20 och söndag kl 11-20. För mer info om mässan besök: http://www.supermarketartfair.com/

OBS! Ny programpunkt i montern är att Madeleine Hatz, influgen från New York, berättar om poetisk terrorism och censur i skuggan av 11 september.

PROGRAM I MONTERN:
Konstnären Johanna Ekström medverkar med verket I väntan på språket, ett specialbeställt fotografiskt och textbaserat verk för Paletten som publiceras i nya numret Censur & konsensus.

Konstnären Love Antell medverkar med teckningar från rättegången mot Konstfackstudenten Anna Odell i höstas, ett specialbeställt verk med tre teckningar för Paletten ur numret Konst & kontrovers.

DET BLIR DESSUTOM SAMTAL I MONTERN MED:

Madeleine Hatz: om poetisk terrorism och censur i skuggan av 11 september.

Johanna Ekström: Om familjespråkets bojor med anledning av nya numret Censur & konsensus.
Torsten Jurell: Om Härlig är jorden, utställningen som sovjetiska diplomater försökte stoppa (läs mer i nya numret Censur & konsensus).

Love Antell: "Så upplevde jag rättegången mot Anna Odell".

Simka (Simon Häggblom och Karin Lind): Om den kommande rättegången med anledning av den polisanmälda installationen Blick på Landsort i Stockholms skärgård: Se Paletten nr 3/ 2009.