måndag 1 november 2010

Maria Lind gästredaktör för Paletten nr 1:2011

Paletten har glädjen att meddela att curatorn och kritikern Maria Lind är gästredaktör för Paletten första nummer 2011. Maria Lind har nyligen återvänt till Sverige efter att i två år ha varit chef för curatorutbildningen vid Bard College, New York. Tidigare har hon bland annat varit direktör för Iaspis och Kunstverein München samt intendent vid Moderna museet. Hon är aktuell med boken Selected Maria Lind Writing som under hösten publiceras av Sternberg Press. Maria Linds Palettennummer publiceras i början av april.