onsdag 6 april 2011

Release för Maria Linds nya nummer av Paletten


17 år efter sitt första nummer som gästredaktör för Palettenåterkommer Maria Lind på gästredaktörsstolen med ett fullmatat, internationellt orienterat nummer.
I sin ledare skriver Maria Lind:


"Vad är viktigt idag? Konsten är viktig. Ett år in på det nya millenniets andra decennium är det rent av den allra viktigaste. Den erbjuder oss rum för nya tankar, andra känslor, oväntade socialiteter, annorlunda berättelser. De svåra frågorna. Konsten fortsätter att skruva till, sätta i relief och ifrågasätta. Den komplicerar. Något som den samtida tillvaron är i stort behov av. För konsten är både konkret och abstrakt, en akt och ett förslag. Som förståelseform vill jag hävda att den blir oöverträffad, med potential att omfatta och bearbeta inte bara sig själv utan också allt annat."


Det nya numret presenteras vid tre arrangemang i Göteborg och Stockholm. Fri entré och ingen föranmälan, men kom i tid, antalet platser är begränsat!


Onsdagen 13 april kl 17.30, Hit, Älvsborgsgatan 52, Göteborg. Maria Lind presenterar numret. Bar och mingel till toner av DJ Andreas Kurtsson (ljud- och videokonstnär)


Fredagen 15 april kl 18.30, Hit, Älvsborgsgatan 52, Göteborg. Brian Kuan Wood, redaktör för e-flux journal och en av det nya Paletten-numrets skribenter, talar om konst och politik med utgångspunkt i sin artikel om konstnärerna Gean Moreno och Ernesto Oroza. Bar och DJ Andreas Kurtsson


Måndagen 18 april, kl 17.00, Konstfack (ingång Dialog gatan). Maria Lind presenterar numret, Brian Kuan Wood och Bernd Krauss talar och konstnärsgruppen ASAP presenterar ett aktuellt projekt som handlar om införandet av studieavgifter. Bar och DJ Adriana Seserin


Palettens nya nummer kretsar kring en rad frågor som rör konstens förhållande till samhället, till ekonomi, utbildning, konsumtion och ägande. Den amerikanska curatorn Christina Linden skriver om det intensifierade intresset för "social practice" inom konsten och diskuterar den kritik som ofta riktas mot sociala konstprojekt. Den brittiska aktionsgruppen Precarious Workers Brigade beskriver engagerat fjolårets demonstrationer i London mot höjningarna av högskolornas terminsavgifter. Konstnären Marysia Lewandowska och curatorn Laurel Ptak, båda verksamma i New York, medverkar med ett samtal som handlar om ägande och upphovsrätt.


Numret innehåller också fördjupade presentationer av flera enskilda konstnärskap. Den amerikanske forskaren Nico Vicario skriver om Malmökonstnären Viktor Rosdahl, Mats Stjernstedt presenterar den ukrainska konstnären Alevtina Kakidze och Cecilia Widenheim diskuterar den cypriotiske konstnären Christodoulos Panayiotous arbeten. New York-kritikern Laura Barlow analyserar den tyske konstnären Bernd Krauss handskrivna tidning Der Riecher och Malmöcuratorn Elena Tzotzi medverkar med en bred presentation av den koreanska konstnären Haegue Yangs installationer.


Paletten har ofta upplåtit sina sidor åt konstprojekt. Inbjudna konstnärer i detta nummer är Deb Sokolow (Chicago), som förutom fyra sidor i inlagan även står bakom omslaget, samt Karl Larsson, som i sin tur bjudit in Valentinas Klimasauskas (Vilnius).


Arrangemangen den 15 och 18 april då Brian Kuan Wood medverkar genomförs i samarbete med Iaspis. Arrangemangen i Göteborg genomförs med stöd av Göteborgs kulturnämnd och i samarbete med Hit. Arrangemanget på Konstfack genomförs i samarbete med konstnärsgruppen ASAP.