torsdag 22 juli 2010

Paletten på Bok och Bibioteksmässan!

Paletten kommer att ställa ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 23-26 september och arrangerar tillsammans med tidskriften ArtMonitor också ett seminarium i mässans officiella program. "I rummet och mellan pärmarna" är rubriken på det seminarium som kommer att hållas torsdagen den 23 september.

Redaktörens roll liknar curatorns: de väljer och tolkar. Redaktören Sophie Allgårdh (Paletten), konstkritikern Sinziana Ravini och konstnären Andreas Gedin talar om curatorns och redaktörens praktik och den komplicerade relationen mellan verk och text.

Samtalet håller på kl 16.30-16.50 och seminariekort erfordras.

Hitta till seminariet på bokmässans hemsida:
http://www.bok-bibliotek.se/sv/program/Program2010/I-rummet-och-mellan-parmarna/

I montern kommer Palettens senaste nummer att säljas tillsammans med nummer plockade från Palettens 70 första år! Kom förbi och bläddra, köp lösnummer eller teckna en prenumeration!