onsdag 6 april 2011

Release för Maria Linds nya nummer av Paletten


17 år efter sitt första nummer som gästredaktör för Palettenåterkommer Maria Lind på gästredaktörsstolen med ett fullmatat, internationellt orienterat nummer.
I sin ledare skriver Maria Lind:


"Vad är viktigt idag? Konsten är viktig. Ett år in på det nya millenniets andra decennium är det rent av den allra viktigaste. Den erbjuder oss rum för nya tankar, andra känslor, oväntade socialiteter, annorlunda berättelser. De svåra frågorna. Konsten fortsätter att skruva till, sätta i relief och ifrågasätta. Den komplicerar. Något som den samtida tillvaron är i stort behov av. För konsten är både konkret och abstrakt, en akt och ett förslag. Som förståelseform vill jag hävda att den blir oöverträffad, med potential att omfatta och bearbeta inte bara sig själv utan också allt annat."


Det nya numret presenteras vid tre arrangemang i Göteborg och Stockholm. Fri entré och ingen föranmälan, men kom i tid, antalet platser är begränsat!


Onsdagen 13 april kl 17.30, Hit, Älvsborgsgatan 52, Göteborg. Maria Lind presenterar numret. Bar och mingel till toner av DJ Andreas Kurtsson (ljud- och videokonstnär)


Fredagen 15 april kl 18.30, Hit, Älvsborgsgatan 52, Göteborg. Brian Kuan Wood, redaktör för e-flux journal och en av det nya Paletten-numrets skribenter, talar om konst och politik med utgångspunkt i sin artikel om konstnärerna Gean Moreno och Ernesto Oroza. Bar och DJ Andreas Kurtsson


Måndagen 18 april, kl 17.00, Konstfack (ingång Dialog gatan). Maria Lind presenterar numret, Brian Kuan Wood och Bernd Krauss talar och konstnärsgruppen ASAP presenterar ett aktuellt projekt som handlar om införandet av studieavgifter. Bar och DJ Adriana Seserin


Palettens nya nummer kretsar kring en rad frågor som rör konstens förhållande till samhället, till ekonomi, utbildning, konsumtion och ägande. Den amerikanska curatorn Christina Linden skriver om det intensifierade intresset för "social practice" inom konsten och diskuterar den kritik som ofta riktas mot sociala konstprojekt. Den brittiska aktionsgruppen Precarious Workers Brigade beskriver engagerat fjolårets demonstrationer i London mot höjningarna av högskolornas terminsavgifter. Konstnären Marysia Lewandowska och curatorn Laurel Ptak, båda verksamma i New York, medverkar med ett samtal som handlar om ägande och upphovsrätt.


Numret innehåller också fördjupade presentationer av flera enskilda konstnärskap. Den amerikanske forskaren Nico Vicario skriver om Malmökonstnären Viktor Rosdahl, Mats Stjernstedt presenterar den ukrainska konstnären Alevtina Kakidze och Cecilia Widenheim diskuterar den cypriotiske konstnären Christodoulos Panayiotous arbeten. New York-kritikern Laura Barlow analyserar den tyske konstnären Bernd Krauss handskrivna tidning Der Riecher och Malmöcuratorn Elena Tzotzi medverkar med en bred presentation av den koreanska konstnären Haegue Yangs installationer.


Paletten har ofta upplåtit sina sidor åt konstprojekt. Inbjudna konstnärer i detta nummer är Deb Sokolow (Chicago), som förutom fyra sidor i inlagan även står bakom omslaget, samt Karl Larsson, som i sin tur bjudit in Valentinas Klimasauskas (Vilnius).


Arrangemangen den 15 och 18 april då Brian Kuan Wood medverkar genomförs i samarbete med Iaspis. Arrangemangen i Göteborg genomförs med stöd av Göteborgs kulturnämnd och i samarbete med Hit. Arrangemanget på Konstfack genomförs i samarbete med konstnärsgruppen ASAP.


onsdag 2 mars 2011

Paletten får ny redaktion

Styrelsen för Stiftelsen Paletten har utsett Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk till nya redaktörer för Paletten.

Deras uppdrag löper under tre års tid, och den nya redaktionens första utgåva blir Paletten nr 2:2011 som kommer i juni.

Milou Allerholm är frilansskribent, konstkritiker på Dagens Nyheter och undervisar i konstteori på bland annat Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Sinziana Ravini är frilansande curator och skribent, konstkritiker på Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, samt undervisar i konstteori på curatorhögskolan ICART i Paris.

Fredrik Svensk är skribent, konstkritiker på Aftonbladet och Göteborgs-Posten och undervisar i konstteori vid Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet.

Palettens nya redaktion för samman tre av Sveriges mest framträdande konstkritiker och tidskriftens styrelse ser med stor förväntan fram emot att följa hur Paletten kommer att förändras under deras ledning, säger Love Jönsson, ordförande för Stiftelsen Paletten.

Paletten grundades 1940 och är Sveriges äldsta aktiva konsttidskrift. Under tidskriftens dryga sju decennier har den haft ett knappt tjugotal redaktörer, som ofta satt en distinkt personlig prägel på innehållet.

Bland tidigare redaktörer finns Kjell Hjern (1941-47), Torsten Bergmark (1951-55), Folke Edwards (1957-67 och 1969-72), Gertrud Sandqvist (1980-84), Isabella Nilsson (1988-1991), Åsa Nacking (1995-97), Cecilia Gelin (2000-04), Anna van der Vliet (2004-06) och Sophie Allgårdh (2006-2010).

onsdag 8 december 2010

Palettens sista nummer för året är här!


Palettens nya nummer firas med release på Fotografiska i Stockholm den 17 december kl 17-21. Kvällen är ett samarrangemang med Svenska konstkritikersamfundet som samtidigt har sin årliga julglögg. Det blir samtal med Marianne Lindberg De Geer och Monica Sand, som båda medverkar i Palettens nya nummer.


Debatt och vindlande essäer med tankestråk som går mot djupet är ledstjärnor för 70-årsjubilerande Paletten. I årets sista nummer, som är ett dubbelnummer, presenteras konstnären Therese Szatek med en förtätad essä av poeten Marie Lundquist.

Paletten rymmer på Hitchcockmanér också kulturkritik och studier i brott. Marianne Lindberg De Geer berättar med utgångspunkt i sitt eget konstnärskap om den osäkra tillvaron för offentliga verk i Sverige. I Växjö står hennes verk Jag tänker på mig själv – Växjö under kameraövervakning dygnet runt efter grov skadegörelse. I Borås vakar en fadder över den flera gånger illa tilltygade bronskaninen Matehunting (Partnerspaning). I Skövde har alla femton skyltarna utom en stulits i projektet Across the Universe och skolprojektet fick ett abrupt slut i höstas på grund av den ”respektlöshet som visats verken och konstnären”. Vandalerna av offentlig konst ertappas i regel aldrig och det blir inga rättsliga efterspel.

Boris Groys, aktuell som curator för den ryska paviljongen på Venedigbiennalen nästa sommar, ger i essän ”Kritiska reflektioner” en kärv betraktelse av konstkritiken. Denna uppmärksammade och omdiskuterade text presenteras nu för första gången på svenska.

Palettens 70-årsjubileum har uppmärksammats på flera sätt under året. I detta nummer återpubliceras konstnären Beth Laurins vägröjande artikel om diskrimineringen av kvinnliga konstnärer på New Yorks konstscen under tidigt 80-tal. Manhattanspåret fortsätter i Paletten galleri med Claire Parsons och Irmelie Krekins lyriska bildsvit Hello and Good Morning där barnet leder den vuxna på en drömlik resa genom storstaden.

Om konstscenen under 80-talet kretsade kring New York, Köln och London så finns den idag ”överallt samtidigt.” Dan Jönsson tecknar under denna rubrik en bild av den globala konstscenen och delar med sig av en kritikers frustrationer och begränsningar. Torsten Jurell är en av många konstnärer som verkar i Kina och Paletten presenterar sviten BanZheng, målningar som utgår från Kinas olagliga licenshandel. Torsten Jurell står också bakom omslaget till numret.

Leo Gullbrings text Farväl vita kub om Zaha Hadids och Odile Decqs nya museibyggnader i Rom ansluter till den debatt om museiarkitektur som inleddes på Palettens sidor med Tomas Lewans och Lena Froms inlägg i nr 2:2009. Modernismens slentrianmässiga lådor är förpassade till historien och vi befinner oss i en arkitekturrevolution, enligt Leo Gullbring.

Äldre konstprojekt och performanceverk återuppförs genom re-enactments. År 1969 gjorde Robert Smithson sin omtalade spegelresa Mirror Displacements på Yucatánhalvön och fyrtio år senare återupplivar konstnären Monica Sand projektet genom en kollektiv resa i hans fotspår. Men färden tar inte vägen över Mexiko utan håller sig längs tunnelbanans gröna linje i Stockholm, från Gullmarsplan till Hökarängen.

Läs också om Julia Plender som i likhet med utställningsaktuella Ann Lislegaard (Marabouparken) intresserar sig för den moderna spiritismen. Skribenten Johan Deurell hittar en länk mellan 1800-talets spiritistiska rörelse och dagens kristna och islamiska manifestationer..

Efter fem år slutar Sophie Allgårdh kontraktsenligt som redaktör för Paletten och detta blir hennes sista nummer. I sin ledare skriver hon:

Om vi vill ha en tidskriftsflora med anspråk på kvalitet i ett litet språkområde som Sverige behövs ett betydligt större statligt anslag till riktiga löner och arvoden. Det går inte att som tidigare regeringar och nuvarande kulturminister vänta på att marknaden ska lösa de ekonomiska trångmålen eller hoppas på ett simsalabim från förmögna filantroper. Dramaten och Kungliga Operan – och alla kommunala och statliga museer – får pengar så att de kan betala sina medarbetare enligt avtal. Men kulturtidskrifterna får hoppa från isflak till isflak för att överleva och har en ekonomi som mest tillåter amatörverksamhet.”

måndag 1 november 2010

Palettens söker ny redaktör

Är du den nya redaktör som kan forma Palettens framtid?

Nu börjar rekryteringen av Palettens nya redaktör, då vår nuvarande snart avslutar sitt förordnande. Vi ser gärna att två personer med olika kompetenser delar tjänsten. Ansökan ska i så fall skickas in gemensamt av de två sökande.

Du/ni som söker tjänsten bör ha konstnärlig eller humanistisk högskoleutbildning eller besitta motsvarande kunskaper, samt erfarenhet av att arbeta redaktionellt med text och bild. Du/ni ska ha gedigna kunskaper om samtida konst och ha ett stort nätverk inom konstvärlden både lokalt, nationellt och internationellt. Goda kunskaper i engelska är en självklarhet. Ytterligare språkkunskaper och erfarenheter av översättningsarbete är meriterande.

Bland svenska konsttidskrifter har Paletten haft en unik överlevnadsförmåga, vilken grundat sig i att tidskriften alltid förändrats och följt med sin tid. Vid rekryteringen av ny redaktör läggs stor vikt vid de sökandes visioner för de kommande årens Paletten.

Redaktören planerar, leder och ansvarar för utgivning och för den löpande ekonomin. Arbetet förutsätter kontinuerlig kontakt med frilansmedarbetare, gallerier och museer och med Palettens grafiska formgivare och tryckeri. En viktig uppgift för Palettens nya redaktör är också att knyta en ideellt arbetande redaktion till tidskriften. Redaktören har även ett ansvar för att finna nya sponsorer och samarbetspartners. Tjänsten kräver en mycket god förmåga att med små befintliga resurser skapa en högkvalitativ tidskrift.

Redaktionen är förlagd till Palettens kontor i Lagerhuset, Heurlins plats 1 i Göteborg. Här ansvarar redaktören för det dagliga arbetet med att ta emot och besvara inkommande post, e-post och telefonsamtal. Vid sidan av en deltidsarvoderad annonssäljare är redaktören tidskriftens enda anställda.

Tjänsten är på heltid och är ett tidsbegränsat förordnande på tre år, med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillträds våren 2011 och den nya redaktörens första nummer ska publiceras i juni.

Sista ansökningsdag är 15 november 2010.
Ansökan skickas till Paletten, Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg.

OBS! Ansökningar via e-post tas ej emot.

Vid sidan av personligt brev, meritförteckning och referenser ska ansökan också innehålla din/er vision för tidningen, som exemplifieras i form av förslag till teman för två nummer av Paletten.

Paletten är Sveriges äldsta aktiva konsttidskrift och har getts ut i Göteborg sedan 1940. Verksamheten bedrivs i stiftelseform och leds av en styrelse. Utgivningen stöds av Statens kulturråd.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av stiftelsen Palettens ordförande Love Jönsson, e-post: love_jonsson@yahoo.se

Välkommen med din ansökan!