måndag 1 november 2010

Palettens söker ny redaktör

Är du den nya redaktör som kan forma Palettens framtid?

Nu börjar rekryteringen av Palettens nya redaktör, då vår nuvarande snart avslutar sitt förordnande. Vi ser gärna att två personer med olika kompetenser delar tjänsten. Ansökan ska i så fall skickas in gemensamt av de två sökande.

Du/ni som söker tjänsten bör ha konstnärlig eller humanistisk högskoleutbildning eller besitta motsvarande kunskaper, samt erfarenhet av att arbeta redaktionellt med text och bild. Du/ni ska ha gedigna kunskaper om samtida konst och ha ett stort nätverk inom konstvärlden både lokalt, nationellt och internationellt. Goda kunskaper i engelska är en självklarhet. Ytterligare språkkunskaper och erfarenheter av översättningsarbete är meriterande.

Bland svenska konsttidskrifter har Paletten haft en unik överlevnadsförmåga, vilken grundat sig i att tidskriften alltid förändrats och följt med sin tid. Vid rekryteringen av ny redaktör läggs stor vikt vid de sökandes visioner för de kommande årens Paletten.

Redaktören planerar, leder och ansvarar för utgivning och för den löpande ekonomin. Arbetet förutsätter kontinuerlig kontakt med frilansmedarbetare, gallerier och museer och med Palettens grafiska formgivare och tryckeri. En viktig uppgift för Palettens nya redaktör är också att knyta en ideellt arbetande redaktion till tidskriften. Redaktören har även ett ansvar för att finna nya sponsorer och samarbetspartners. Tjänsten kräver en mycket god förmåga att med små befintliga resurser skapa en högkvalitativ tidskrift.

Redaktionen är förlagd till Palettens kontor i Lagerhuset, Heurlins plats 1 i Göteborg. Här ansvarar redaktören för det dagliga arbetet med att ta emot och besvara inkommande post, e-post och telefonsamtal. Vid sidan av en deltidsarvoderad annonssäljare är redaktören tidskriftens enda anställda.

Tjänsten är på heltid och är ett tidsbegränsat förordnande på tre år, med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillträds våren 2011 och den nya redaktörens första nummer ska publiceras i juni.

Sista ansökningsdag är 15 november 2010.
Ansökan skickas till Paletten, Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg.

OBS! Ansökningar via e-post tas ej emot.

Vid sidan av personligt brev, meritförteckning och referenser ska ansökan också innehålla din/er vision för tidningen, som exemplifieras i form av förslag till teman för två nummer av Paletten.

Paletten är Sveriges äldsta aktiva konsttidskrift och har getts ut i Göteborg sedan 1940. Verksamheten bedrivs i stiftelseform och leds av en styrelse. Utgivningen stöds av Statens kulturråd.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av stiftelsen Palettens ordförande Love Jönsson, e-post: love_jonsson@yahoo.se

Välkommen med din ansökan!